9-12 Mart 2021 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi -İstanbul

SERTFİKA ALANLAR

Mehmet Korkut
Merve Özger
Ulvi Hasanov
Harun Erbek
Mahmut Kürşat Özşahin
Mehmet Deniz Kesimer