II.Temel Mikrocerrahi Kursu

EĞİTMENLER

Dr. Murat Topalan Dr. Serdar Tüzüner
Dr. Berkan Mersa Dr. Sühan Ayhan
Dr. Ferit Demirkan Dr. Mehmet Alp
Dr. Tolga Türker Dr. Serhan Tuncer
Dr. Yener Demirtaş Dr. Alper Şan
Dr. Defne Önel Dr. Erdem Güven