II.Temel Mikrocerrahi Kursu

KURS YERİ

Kurs Yeri: Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İstanbul
Kurs Başkanı: